Dla Kogo...


Jeżeli chcesz zdawać na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (ASP) i następujące wydziały:
Architekturę i Wzornictwo,  Architekturę Wnętrz i Scenografię,  Edukację Artystyczną,
Grafikę i Komunikację Wizualną, Malarstwo.
Przygotowuję również na egzamin na Architekturę Krajobrazu, Liceum Plastycznego.
Od wielu lat moi uczniowie zdają egzaminy do szkół artystycznych  z doskonałym skutkiem.
Oczywiste jest to, że w trakcie zajęć poznasz podstawowe zasady perspektywy, kompozycji, światłocienia i myślenia przestrzennego. Nauczysz się wszystkich technik rysunkowych i malarskich. Możesz być pewny że dzięki odpowiednim korektom, malarstwo będzie dla Ciebie przyjemnością. 
Oprócz rysunku akademickiego będziesz wykonywał ćwiczenia z wyobraźni na zadany temat  zgodne z  kierunkiem studiów,  które Cię interesuje.
Należy pamiętać, że nauka rysunku i malarstwa to ciężka praca, ale bardzo satysfakcjonująca. 
Zapraszam więc do pracowni OK.O  bo to miejsce, które istnieje tylko po to aby tworzyć. Wyposażone w sztalugi, odpowiednie oświetlenie, dobrą atmosferę a co najważniejsze, ilość uczestników zajęć nigdy nie przekracza kilku osób.                                                                
MAŁA GRUPA TO JEDYNA MOŻLIWOŚĆ DOBREJ NAUKI RYSUNKU, 
ORAZ INDYWIDUALNYCH KOREKT W TRAKCIE PRACY.

I STOPIEŃ
- Wprowadzenie do technik rysunku,
- Nauka zasad perspektywy - podstawa do dobrego rysunku,
- Nauka zasad kompozycji, potrzebnej w każdej pracy rysunkowej i malarskiej
- Obserwacja i zastosowanie w rysunku: skrótów perspektywicznych, światłocienia, kontrastu, przestrzeni, odległości,
- Rysunkowe konstruowanie brył, ćwiczenia z zastosowaniem poznanych zasad.
II STOPIEŃ
- Rysunek rozbudowanych martwych natur i większej różnorodności przedmiotów,
- Nauka rysunku - ołówek, węgiel, sepia, tusz,
- Podstawy anatomii- ćwiczenia wprowadzające,
- Rysunek postaci -model
- Wyjście w plener:
- Rysunek architektoniczny
- Rysunek przyrody i natury
- Rysunek aktu- odpowiedz na zadany temat egzaminacyjny.
MALARSTWO
- Prezentacja różnych technik malarskich,
- Nauka przygotowania podłoża, rodzaju farb,
- Kompozycja malarska, kolor, forma, rytm, kierunki, szukanie  indywidualnej wypowiedzi malarskiej,
- Martwa natura,
- Malarstwo - odpowiedz na temat egzaminacyjny.

WYBRANY KIERUNEK
- Wykłady na temat historii sztuki 
- Poszerzanie wiedzy na temat współczesnych nurtów rozwojowych w sztuce  (rysunek i malarstwo),
- Gruntowne przygotowanie do wybranego kierunku studiów, tworzenie projektów, plakatów, makiet, cykli fotograficznych, rysunków projektowych
- Przygotowanie merytoryczne do rozmowy kwalifikacyjnej