Program

                                                          
MAŁA GRUPA TO JEDYNA MOŻLIWOŚĆ DOBREJ NAUKI RYSUNKU, 
ORAZ INDYWIDUALNYCH KOREKT W TRAKCIE PRACY.

I STOPIEŃ
- Wprowadzenie do technik rysunku,
- Nauka zasad perspektywy - podstawa do dobrego rysunku,
- Nauka zasad kompozycji, potrzebnej w każdej pracy rysunkowej i malarskiej
- Obserwacja i zastosowanie w rysunku: skrótów perspektywicznych, światłocienia, kontrastu, przestrzeni, odległości,
- Rysunkowe konstruowanie brył, ćwiczenia z zastosowaniem poznanych zasad.
II STOPIEŃ
- Rysunek rozbudowanych martwych natur i większej różnorodności przedmiotów,
- Nauka rysunku - ołówek, węgiel, sepia, tusz,
- Podstawy anatomii- ćwiczenia wprowadzające,
- Rysunek postaci -model
- Wyjście w plener:
- Rysunek architektoniczny
- Rysunek przyrody i natury
- Rysunek aktu- odpowiedz na zadany temat egzaminacyjny.
MALARSTWO
- Prezentacja różnych technik malarskich,
- Nauka przygotowania podłoża, rodzaju farb,
- Kompozycja malarska, kolor, forma, rytm, kierunki, szukanie  indywidualnej wypowiedzi malarskiej,
- Martwa natura,
- Malarstwo - odpowiedz na temat egzaminacyjny.

WYBRANY KIERUNEK
- Wykłady na temat historii sztuki 
- Poszerzanie wiedzy na temat współczesnych nurtów rozwojowych w sztuce  (rysunek i malarstwo),
- Gruntowne przygotowanie do wybranego kierunku studiów, tworzenie projektów, plakatów, makiet, cykli fotograficznych, rysunków projektowych
- Przygotowanie merytoryczne do rozmowy kwalifikacyjnej