KURS RYSUNKU I Malarstwa obejmuje

I etap
Wprowadzenie do technik rysunku.
Nauka zasad perspektywy - podstaw do dobrego rysunku.
Nauka zasad kompozycji - potrzebnej w każdej pracy.
Obserwacja i zastosowanie w rysunku światłocienia.
Rysunkowe konstruowanie  brył - ćwiczenia z zastosowaniem poznanych zasad.

II etap
Rysunek rozbudowanych martwych natur i większej różnorodności przedmiotów.
Nauka rysunku - węgiel, sepia, tusz, kreda.
Wyjście w plener.
Rysunek Architektury.
Rysunek przyrody i natur.
Podstawy anatomii- ćwiczenia wprowadzające.
Rysunek postaci -model.

Malarstwo
Prezentacja różnych technik malarskich.
Nauka przygotowania podłoża i odpowiednich do tego farb.
Wykłady na temat historii malarstwa.
Kolor- ćwiczenia.
Martwa natura.
Malarstwo - odpowiedz na temat egzaminacyjny.

>>Pomagamy przygotować teczkę i portfolio na wybrany kierunek<<